Moderne virksomheds-IT er et komplekst område. Selv for en mindre virksomhed, der måske ikke engang har en særlig digitaliseret kerneydelse, indgår der en lang række elementer, for at den grundlæggende drift-IT kan fungere i hverdagen og kan serviceres og opdateres, og for at sikkerheden er i orden.

 

Overblik og sammenhæng

Hos Infolink er vores kerneydelse, at vi står for at al IT-infrastruktur virker og kører, så du som vores kunde kan fokusere på din kerneforretning.

Uanset om vi varetager denne opgave på ad-hoc-basis, og løser problemerne efterhånden som kunden beder om det, eller om vi indgår i et tættere, løbende samarbejde og overtager ansvaret for IT-ledelsen – som vi ofte gør – så kræver dette at vi har overblik. Vi skal gennemskue det pågældende digitale set-up, og forstå hvordan det hænger sammen, så vi ved hvor der skal sættes ind.

 

Vejen til løsningen

Afhængig af situationen, virksomheden og det eventuelle problem, der skal løses, kan indsatsen vise sig at ligge på hardware, software eller en kombination. De mange komponenter i virksomhedens IT-infrastruktur spiller sammen, når det virker – og det gør de også ofte når noget går galt.

Vores speciale er at indkredse, hvor dét problem der sinker eller stopper forretningen ligger, og hvilke ressourcer det kræver at løse. Skal der skiftes eller repareres computere, servere, telefoner eller netværks-udstyr? Er der software eller drivere, der skal opdateres? Ligger problemet hos en tredjepart? – og så videre.

Skulle Infolink have alle de professionelle ressourcer, der potentielt kan komme i spil, så ville det kræve et meget større kontor – og være rigtig kostbart. Derfor opererer vi i udstrakt grad med partnerskaber.

 

Samarbejde skaber resultater

Da vi som nogle af de første startede med at levere professionelle IT-løsninger i Danmark, kunne selv mindre virksomheder godt klare det meste af opgaven. I dag har branchen forgrenet sig i en lang række stadig mere specialiserede områder.

Vi har lang erfaring med at identificere de bedste leverandører af alle disse specialist-ydelser, og har forpligtende samarbejder med en række af dem. Det betyder, at vi ikke skal ud at lede, når problemet er identificeret – vi kan sætte hurtigt ind med den rigtige ressource.

I sidste ende handler det om de resultater, vi sammen med vores samarbejdspartnere kan skabe for dig!